Politica de confidentialitate

Această informare conține prevederi importante privind drepturile dumneavoastră la confidențialitatea datelor cu caracter personal. Vă rugăm să o parcurgeți cu atenție pentru a înțelege cum utilizăm datele pe care ni le furnizați. Această politică poate face obiectul unor modificări periodice pentru a fi pusă în acord cu legislația în vigoare, chiar și fără a fi notificați, de aceea vă rugăm să o consultăți în mod regulat.

www.aspsc.ro este reprezentat legal de Asociația de Părinți din Școala Centrală (în continuare „AsPSC”). Asociația își asumă obligația de a prelucra datele cu caracter personal pe care le furnizați în siguranță și numai pentru scopurile specificate în cele ce urmează, în conformitate cu Regulamentului UE 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal (în continuare „Regulament”) și acoperind toate practicile organizaționale privind prelucrarea datelor, dar și opțiunile asupra modului în care datele personale sunt procesate.

Furnizarea datelor dumneavoastră personale către noi este voluntară. Cu toate acestea, în lipsa furnizării acestora nu veți putea (după caz) să faceți o donație, să deveniți membru al asociației, sau să vă implicați în acțiuni de voluntariat.

 1. Aspecte preliminare

1.1 www.aspsc.ro este reprezentat legal de Asociația de Părinți din Școala Centrală.

1.2 Potrivit prevederilor Regulamentului UE 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal, AsPSC are obligația de a administra și prelucra datele personale pe care le furnizați în mod legal, echitabil şi transparent, în scopuri determinate, explicite şi legitime, în limita a ceea ce este necesar în raport cu scopurile prezentate în cele ce urmează, pe o perioadă care nu depăşeşte timpul necesar îndeplinirii acestora și într-un mod care asigură securitatea adecvată.

 1. Cum colectăm date personale:

 1. Când ni le furnizați direct:

Vom solicita datele dumneavoastră personale în următoarele cazuri:

 1. Atunci când doriți să efectuați o donație către AsPSC;

 2. Atunci când doriți să vă alăturați echipei AsPSC prin completarea unui formular de adeziune;

 3. Atunci când doriți să vă înscrieți într-o acțiune de voluntariat inițiată de AsPSC;

 4. Atunci când doriți să transmiteți un mesaj conducerii AsPSC prin intermediul formularului pus la dispoziție în secțiunea Contact, sau când copletați un chestionar;

 5. Atunci când deschideți email-urile primite de la AsPSC sau accesați lunk-uri primite în mesajele noastre, ori atunci când distribuiți o petiție de pe site-ul nostru pe Facebook, Whatsapp, SMS, Messenger, Twitter și / sau prin e-mail.

 1. Când vizitați site-ul nostru:

Site-ul www.aspsc.ro utilizează cookie-uri în scopul de a personaliza experiența online a celor care îl accesează, prin colectarea datelor de conectare. AsPSC transmite mesaje email doar persoanelor abonate prin completarea formularului de la secțiunea Contact (permițând oricând dezabonarea), nu trimite spam-uri și nu cumpără/vinde adrese de email.

 1. Ce date colectăm:

Vom colecta, stoca și utiliza următoarele tipuri de date personale:

 1. Numele și adresa de email, alături de minime date de geolocalizare (județul în care locuiți). Putem solicita sau înregistra alte informații doar atunci când este strict necesar pentru desfășurarea unor anumite acțiuni, cum ar fi:

 • Stabilirea motivelor pentru care ați decis să ne contactați / să sprijiniți o petiție / să răspundeți la un chestionar / să participați la un apel la acțiune;

 • Realizarea unor colectări de fonduri: faptul că ați contribuit și suma prin care ați realizat acest lucru;

 • Detalii despre acțiunile pe care le-ați sprijinit și răspunsurile la chestionarele pe care le-ați finalizat;

 • Informații despre dispozitivul de pe care ați accesat site-ul (adresa IP, locația geografică, tipul de browser, sursa de referință, durata vizitei și numărul de afișări ale paginii) și despre vizitele și utilizarea acestuia (inclusiv dacă ați deschis emailuri de la noi sau ați accesat linkuri din emailurile noastre);

 • Orice alte informații comunicate potrivit prezentei secțiuni.

 1. Informații personale „sensibile”. AsPSC nu utilizează date personale care pot fi considerate „sensibile”, așa cum sunt acestea definite de art.4 alin 13-15 și art. 9 din Regulament, cum ar fi cele care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice ori apartenenţa la sindicate, prelucrarea de date genetice, de date biometrice pentru identificarea unică a unei persoane fizice, de date privind sănătatea sau de date privind viaţa sexuală sau orientarea sexuală ale utilizatorilor.

 1. Cum utilizăm datele colectate:

Putem folosi datele dumneavoastră personale pentru:

 1. A vă permite să utilizați serviciile pe care vi le oferim și a vă transmite informațiile pe care le solicitați;

 2. A vă trimite informații despre activitatea AsPSC în general și privind campaniile pe care le susțineți în particular (în ambele cazuri, doar ulterior obținerii consimțământului dumneavoastră);

 3. Îmbunătățirea experienței online pe site-ul AsPSC;

 4. Gestionarea contribuțiilor bănești pe care le realizați în sprijinul AsPSC, inlusiv prin transmiterea de chitanțe/notificări către dumneavoastră;

 5. A realiza cercetări privind impactul campaniilor noastre și posibilități de optimizare a implicării, inclusiv prin evaluarea întrebărilor/reclamațiilor pe care ni le transmiteți;

 6. Transmiterea către autoritățile vizate a listei semnatarilor petițiilor inițiate de AsPSC;

 7. Realizarea procedurilor de audit și / sau administrarea a conturilor noastre conform prevederilor legale și / sau contractuale.

 1. Comunicații

Oferind date prin intermediul site-ului www.aspsc.ro acceptați ca acestea să fie stocate în baza de date / utilizate de către AsPSC. În urma acordării consimțământului dumneavoastră, vă putem contacta prin intermediul adresei de email pentru a vă comunica informațiile solicitate sau anunțuri privind proiectele care vă interesează.

 1. Procesarea plăților

Toate tranzacțiile financiare efectuate pe site-ul nostru sunt gestionate de furnizori terți de servicii de plăți online. Folosim serviciile ___________. Datele dumneavostră personale vor fi transmise acestora numai în măsura în care este necesar pentru procesarea plăților. AsPSC nu păstrează datele de card ale donatorilor.

 1. Obligații legale

AsPSC oferă datele dumneavoastră personale organelor judiciare sau altor instituții publice, la cererea scrisă a acestora, numai în cazul în care există o obligație legală în acest sens.

 1. Securitatea datelor personale și accesul la acestea

AsPSC ia toate măsurile tehnice şi organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel de securitate corespunzător pentru datele personale, pentru a preveni, printre altele, pierderea, distrugerea, utilizarea incorectă, modificarea, dezvăluirea sau accesul neautorizat la acestea.

Ne obligăm ca informațiile preluate de la utilizatori să fie accesibile numai personalului instruit în prealabil, responsabil de administrarea domeniului web. De asemenea, putem utiliza agenții sau furnizori de servicii acreditați pentru a procesa date în numele nostru.

În cazurile neprevăzute de această Politică de prelucrare a datelor cu caracter personal, care implică divulgarea datelor personale ale utilizatorilor site-ului, impărtășirea acestora se va realiza strict în limita impusă de situație și numai după obținerea consimțământului informat al persoanelor vizate.

 1. Drepturile utilizatorilor

 1. Utilizatorii au dreptul să își retragă oricând consimțământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal. Puteți să ne solicitați să nu mai folosim informațiile care vă privesc prin transmiterea unei cereri în acest sens la adresa contact@aspsc.ro, sau vă puteți dezabona de la notificările prin email primite din partea AsPSC accesând link-ul special prevăzut în fiecare dintre acestea.

 2. Aveți dreptul de a solicita și obține informații clare și transparente privind modalitatea în care sunt utilizate datele dumneavoastră .

 3. Aveți dreptul de a solicita și obține informații privind datele pe care le deținem și să obțineți o copie a acestora. Cererea dumneavoastră va fi procesată în termen de maxim 30 de zile, cu condiția ca informațiile solicitate să se înscrie în categoria celor la care aveți acces și doar după ce v-am confirmat cu succes identitatea.

 4. Aveți dreptul de solicita și obține ștergerea/rectificarea/restricționarea datelor cu caracter personal pe care le deținem în legătură cu dumneavoastră.

 1. Prelucrarea legală a datelor cu caracter personal

 1. Informații prelucrate pe baza consimțământului utilizatorilor. Orice comunicare electronică către dumneavoastră și orice transmitere către terți a datelor care vă vizează se va realiza numai în urma obținerii consimțământului dumneavoastră.

 2. Informațiile personale sunt prelucrate pe baza unei relații contractuale. Prelucrarea datelor este necesară și subînțeleasă în cazul efectuării unei donații sau al înscrierii voluntare pentru o petiție ori în cadrul unei acțiuni de voluntariat.

 3. Informațiile personale sunt prelucrate pe baza obligațiilor legale. Este posibil ca datele dumneavoastră personale să fie transmise unor autorități sau instituții publice în situația în care s-a prezentat o cerere scrisă din partea acestora, iar în sarcina AsPSC există o obligație legală care nu poate fi satisfăcută decât prin furnizarea acestor informații.

 4. Informațiile personale sunt prelucrate pe baza unor interese legitime. Dispozițiile legale în vigoare permit colectarea și utilizarea informațiillor cu caracter personal de către AsPSC atât timp cât acest lucru este rezonabil, necesar și adecvat pentru activitatea pe care o desfășurăm. Scopul AsPSC este de a sprijini Școala Centrală în demersurile pe care aceasta le desfășoară pentru îmbunătățirea calității actului de învățământ, a mediului școlar, a patrimoniului Școlii și încurajarea performanței atât în rândul elevilor, cât și al corpului profesoral.

 5. Aspecte organizaționale ce țin de prelucrarea datelor cu caracter personal:

 • Raportarea financiară;

 • Donații și alte forme de finanțare;

 • Mesaje necomerciale, campanii, apeluri la acțiune, generarea veniturilor prin strângerea de fonduri;

 • Personalizarea, adaptarea și îmbunătățirea conținutului comunicațiilor sau a experienței de utilizare a site-ului;

 • Procesarea cererilor de informare;

 • Procesarea donațiilor, a granturilor de finanțare, a plăților;

 • Mesaje de mulțumire pentru donatori și parteneri;

 • Menținerea unei baze de date cu membri, voluntari, dar și a unei liste de excludere din comunicare;

 • Prelucrarea tranzacțiilor financiare și menținerea evidențelor financiare;

 • Prevenirea fraudei, a utilizării abuzive a serviciilor sau a spălării banilor;

 • Executarea prevederilor legale;

 • Raportarea actelor ilegale.

 1. Ștergerea și actualizarea datelor

Datele cu caracter personal vor fi păstrate în bazele de date ale AsPSC, în limita în care acest lucru este necesar pentru atingerea scopurilor stabilite prin prezenta informare, pentru un termen de 10 ani, cu respectarea dreptului dumneavoastră de a solicita și obține ștergerea/restricționarea/rectificarea acestor date la orice dată anterioară acestui termen. În cazul în care vă dezabonați sau solicitați ca AsPSC să nu vă mai transmită comunicărei online, vă vom păstra numele pe lista de excludere internă, pentru a ne asigura că nu veți fi contactat din nou.

 1. Site-uri terțe

Este posibil să întâlniți extrase/prezentări/imagini cu site-ul www.aspsc.ro în cadrul altor platforme online. Această politică de confidențialitate nu acoperă și site-urile terțe în al căror conținut s-ar putea regăsi elementele anterior menționate și nu suntem responsabili pentru practicile de confidențialitate sau conținutul acestor site-uri. De asemenea, vă încurajăm să citiți politicile de confidențialitate ale oricăror site-uri externe pe care le accesați prin link-uri de pe site-ul nostru.

 1. Contact: contact@aspsc.ro